Tarieven

Voor begraafplaats Orthen gelden de volgende tarieven en bepalingen:

pdfTarieven begraven per 01-01-2019

pdfTarieven asbestemming per 01-01-2019

pdfBijzondere bepalingen per 01-01-2019

Tarieven begraven per 01-01-2019

I. BEGRAVING
BEGRAVING Nieuw graf, eerste begraving In geval van bijzetting
Soort Graf Graf maken en sluiten Grafhuur 20 jaar Ond.h.bijdr. 20 jaar Totaal Graf openen en sluiten
1. Familiegraf max. 2 pers. 472 954 600 2026 472
2. Familiegraf max. 4 pers. 472 1908 1200 3580 472
3. Grafkelder max. 2 pers. 770 1315 647 2732 472
4. Grafkelder max. 4 pers. 1540 2630 1294 5464 472
5. Dubbel graf 472 763 599 1834 472
6. Enkel graf 472 763 599 1834 n.v.t.
7. Kindergraf 235 217 397 849 n.v.t.
8. Alg. graf voor doodgeb. 80 32 22 134 n.v.t.
Bij een eerste begraving worden grafrechten verworven voor een termijn van 20 jaren. Zie: l. BEGRAVING

Bij iedere bijzetting in de 2e termijn van 10 jaren begint ook voor de eerdere begraving in dat graf een nieuwe grafrechttermijn van 10 jaren overeenkomstig het geldende tarief onder verrekening van de nog resterende tijd van de voorafgaande termijn van 20 jaren, eveneens overeenkomstig het geldende tarief. Zie: ll. SUPPLETIE BIJ BIJZETTING

Grafrechten kunnen worden verlengd voor een termijn van 5, 10 jaar of 20 jaren. Zie tarief 10 jaar: III. VERLENGING GRAFRECHT
II. SUPPLETIE BIJ BIJZETTING
SUPPLETIE BIJ BIJZETTING Grafrechten te betalen voor bijtrekken eerdere begraving in geval van bijzetting (suppletie)
Soort Graf Na 1 jr. 2 jr. 5 jr. 10 jr.
1. Familiegraf max. 2 pers. 72 144 362 722
2. Familiegraf max. 4 pers. 144 288 724 1444
3. Grafkelder max. 2 pers. 102 202 505 1011
4. Grafkelder max. 4 pers. 204 404 1010 2022
5. Dubbel graf 66 130 327 653
Bij een eerste begraving worden grafrechten verworven voor een termijn van 20 jaren. Zie: l. BEGRAVING

Bij iedere bijzetting in de 2e termijn van 10 jaren begint ook voor de eerdere begraving in dat graf een nieuwe grafrechttermijn van 10 jaren overeenkomstig het geldende tarief onder verrekening van de nog resterende tijd van de voorafgaande termijn van 20 jaren, eveneens overeenkomstig het geldende tarief. Zie: ll. SUPPLETIE BIJ BIJZETTING

Grafrechten kunnen worden verlengd voor een termijn van 5, 10 jaar of 20 jaren. Zie tarief 10 jaar: III. VERLENGING GRAFRECHT
III. VERLENGING GRAFRECHT
VERLENGING GRAFRECHT Grafrechten verlenging 10 jaar
Soort Graf Huur Ond. bijdr, Totaal
1. Familiegraf max. 2 pers. 489 343 832
2. Familiegraf max. 4 pers. 978 686 1664
3. Grafkelder max. 2 pers. 575 376 951
4. Grafkelder max. 4 pers. 1150 752 1902
5. Dubbel graf 379 330 709
6. Enkel graf 379 330 709
7. Kindergraf 117 204 321
Bij een eerste begraving worden grafrechten verworven voor een termijn van 20 jaren. Zie: l. BEGRAVING

Bij iedere bijzetting in de 2e termijn van 10 jaren begint ook voor de eerdere begraving in dat graf een nieuwe grafrechttermijn van 10 jaren overeenkomstig het geldende tarief onder verrekening van de nog resterende tijd van de voorafgaande termijn van 20 jaren, eveneens overeenkomstig het geldende tarief. Zie: ll. SUPPLETIE BIJ BIJZETTING

Grafrechten kunnen worden verlengd voor een termijn van 5, 10 jaar of 20 jaren. Zie tarief 10 jaar: III. VERLENGING GRAFRECHT

Tarieven asbestemming per 01-01-2019

I. ASBESTEMMING
ASBESTEMMING Kosten plaatsing per urn Huur Ond. h. bijdr. Totaal Huur Ond. h. bijdr. Totaal Huur Ond. h. bijdr. Totaal
5 jaar 10 jaar 20 jaar
Urnenwand 159 700 70 929 1400 140 1699 2800 280 3239
Urnenzuil 1 nis 159 350 35 544 700 70 929 1400 140 1699
Urnenzuil 2 nissen 159 700 70 929 1400 140 1699 2800 280 3239
Urnenveld standaard 159 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 316 246 721
Urnenveld extra 159 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 474 369 1002
Strooiveld asverstrooiing in aanwezigheid nabestaanden 104
asverstrooiing zonder aanwezigheid nabestaanden 52

Bijzondere bepalingen per 01-01-2019

Werkzaamheden aan graftekens
Werkzaamheden aan graftekens en / of –beplantingen zijn niet in de aan vermelde tarieven begrepen. Opdrachten daartoe dienen door de rechthebbenden rechtstreeks aan derden te worden verstrekt.
Extra toeslagen begraven
Voor het begraven na 15.30 uur is 50% toeslag verschuldigd op het betreffend tarief voor maken en sluiten van het graf.
Voor het begraven op zaterdag is 100% toeslag verschuldigd op het betreffend tarief voor maken en sluiten van het graf.
Gebruik kapel of aula
Gebruik kapel of aula voor een dienst (max. 1 uur): € 168,-.
Bij tijdsoverschrijding € 84,- per half uur. Op zaterdagen geldt een toeslag van 100%.
Gebruik orgel in kapel € 50,- per gelegenheid.
Gebruik aula voor een condoleance: € 84,- per twee uur.
Op zaterdagen geldt een toeslag van 100%.
Bij gebruik van de aula op zaterdag dient deze uiterlijk om 14.00 uur vrij te worden opgeleverd.
Opgraving
Voor het opgraven van een stoffelijk overschot is een bedrag verschuldigd van € 760,-.
Voor elk ander stoffelijk overschot in hetzelfde graf € 288,-.
Voor de opgraving van de stoffelijke resten van een kind tot en met 12 jaar is een bedrag verschuldigd van € 380,-.
Voor de herbegraving van de stoffelijke resten geldt het vermelde tarief van “Graf maken en sluiten” van € 472,-.
Kosten grafteken en grafkelder
Voor het plaatsen van een grafteken en van een grafkelder zijn de volgende bedragen verschuldigd:
Grafteken € 90,-
Grafkelder max. 2 pers. € 472,-
Grafkelder max. 4 pers. € 944,-
Voor de eventueel te benutten aanwezige funderingsstroken is een bedrag van € 71,- per graf verschuldigd.
De verschuldigde bedragen voor plaatsing grafteken en benutting funderingsstrook worden aan het uitvoerend natuursteenbedrijf in rekening gebracht.
Begraven of bijzetten van een asbus
Voor het begraven of bijzetten van een asbus (urn) anders dan op de columbaria of het bijzetten van een asbus (urn) op een graf is een bedrag verschuldigd van € 159,-.
Op zaterdag is 100% toeslag verschuldigd op het betreffend tarief.
Voor het opgraven van een asbus (urn) is een bedrag verschuldigd van € 159,-.
Reserveren van een specifieke locatie
Voor het uitkiezen van een specifieke locatie (vrije grafkeuze) zijn zogeheten “kosten van aanwijzing” verschuldigd. Voor het reserveren van een specifieke locatie (vrije grafkeuze) zijn bovendien “reserveringskosten” verschuldigd. Zie hiervoor ook het AANHANGSEL BIJ HET REGLEMENT met betrekking tot vrije keuze en reserveren van graven.
Kosten van aanwijzing € 102,-
Reserveringskosten € 51,-
Belangrijk
Aan de rechthebbende wordt een keuze gelaten of men een graf waarop een grafteken naar voorgeschreven model of een grafteken naar vrije keus (binnen gestelde richtlijnen) wenst.
Deze keuze dient duidelijk bekend te worden gemaakt voordat een graf kan worden toegewezen.