Tarieven

Tarieven begraven per 01-01-2021

I. BEGRAVING
BEGRAVINGNieuw graf, eerste begravingIn geval van bijzetting
Soort GrafGraf maken en sluitenGrafhuur 20 jaarOnd.h.bijdr. 20 jaarTotaalGraf openen en sluiten
1. Familiegraf max. 2 pers.56711477212435567
2. Familiegraf max. 4 pers.567229314424302567
3. Grafkelder max. 2 pers.92615807773283567
4. Grafkelder max. 4 pers.1851316015556566567
5. Dubbel graf5679187202205567
6. Enkel graf5679187202205n.v.t.
7. Kindergraf2832614771021n.v.t.
8. Alg. graf voor doodgeb.963927162n.v.t.
Bij een eerste begraving worden grafrechten verworven voor een termijn van 20 jaren. Zie: l. BEGRAVING

Bij iedere bijzetting in de 2e termijn van 10 jaren begint ook voor de eerdere begraving in dat graf een nieuwe grafrechttermijn van 10 jaren overeenkomstig het geldende tarief onder verrekening van de nog resterende tijd van de voorafgaande termijn van 20 jaren, eveneens overeenkomstig het geldende tarief. Zie: ll. SUPPLETIE BIJ BIJZETTING

Grafrechten kunnen worden verlengd voor een termijn van 5, 10 jaar of 20 jaren. Zie tarief 10 jaar: III. VERLENGING GRAFRECHT
II. SUPPLETIE BIJ BIJZETTING
SUPPLETIE BIJ BIJZETTINGGrafrechten te betalen voor bijtrekken eerdere begraving in geval van bijzetting (suppletie)
Soort GrafNa 1 jr.2 jr.5 jr.10 jr.
1. Familiegraf max. 2 pers.86173435867
2. Familiegraf max. 4 pers.1733468711735
3. Grafkelder max. 2 pers.1232436081214
4. Grafkelder max. 4 pers.24548512142428
5. Dubbel graf79156393786
Bij een eerste begraving worden grafrechten verworven voor een termijn van 20 jaren. Zie: l. BEGRAVING

Bij iedere bijzetting in de 2e termijn van 10 jaren begint ook voor de eerdere begraving in dat graf een nieuwe grafrechttermijn van 10 jaren overeenkomstig het geldende tarief onder verrekening van de nog resterende tijd van de voorafgaande termijn van 20 jaren, eveneens overeenkomstig het geldende tarief. Zie: ll. SUPPLETIE BIJ BIJZETTING

Grafrechten kunnen worden verlengd voor een termijn van 5, 10 jaar of 20 jaren. Zie tarief 10 jaar: III. VERLENGING GRAFRECHT
III. VERLENGING GRAFRECHT
VERLENGING GRAFRECHTGrafrechten verlenging 10 jaar
Soort GrafHuurOnd. bijdr,Totaal
1. Familiegraf max. 2 pers.5884131001
2. Familiegraf max. 4 pers.11748262000
3. Grafkelder max. 2 pers.6914521143
4. Grafkelder max. 4 pers.13849032287
5. Dubbel graf455397852
6. Enkel graf455397852
7. Kindergraf140245385
Bij een eerste begraving worden grafrechten verworven voor een termijn van 20 jaren. Zie: l. BEGRAVING

Bij iedere bijzetting in de 2e termijn van 10 jaren begint ook voor de eerdere begraving in dat graf een nieuwe grafrechttermijn van 10 jaren overeenkomstig het geldende tarief onder verrekening van de nog resterende tijd van de voorafgaande termijn van 20 jaren, eveneens overeenkomstig het geldende tarief. Zie: ll. SUPPLETIE BIJ BIJZETTING

Grafrechten kunnen worden verlengd voor een termijn van 5, 10 jaar of 20 jaren. Zie tarief 10 jaar: III. VERLENGING GRAFRECHT

Tarieven asbestemming per 01-01-2021

I. ASBESTEMMING
ASBESTEMMINGKosten plaatsing per urnHuurOnd. h. bijdr.TotaalHuurOnd. h. bijdr.TotaalHuurOnd. h. bijdr.Totaal
5 jaar10 jaar20 jaar
Urnenwand1928428511191684170204633673403899
Urnenzuil 1 nis1924214365684285111916841702046
Urnenzuil 2 nissen1928428511191684170204633673403899
Urnenveld standaard192n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.380296868
Urnenveld extra192n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.5694441205
Strooiveldasverstrooiing in aanwezigheid nabestaanden125
asverstrooiing zonder aanwezigheid nabestaanden64
1. Urnenwand: kosten koperen naamplaatje t.b.v. plateau naast de urnenwand € 28,- + € 2,- per letterteken.

3. Urnenveld: bijdrage kosten fundering urnenveld € 85,-. Verwijderingsbijdrage urnenveld € 55,-

4. Strooiveld: kosten gedenkplaatje (110 mm x 40 mm.) voor een periode van 5 jaar € 75,- (max. 3 regels).

Voor asverstrooiing, het plaatsen of begraven van een asbus op zaterdag is een toeslag verschuldigd van 100% op het betreffend tarief. Voor verlenging van de huurtermijn voor 5 en 10 jaren zijn verschuldigd de bedragen zoals vermeld bij II.

Bijzondere bepalingen per 01-01-2021

Werkzaamheden aan graftekens
Werkzaamheden aan graftekens en / of –beplantingen zijn niet in de aan vermelde tarieven begrepen. Opdrachten daartoe dienen door de rechthebbenden rechtstreeks aan derden te worden verstrekt.
Extra toeslagen begraven
Voor het begraven na 15.30 uur is 50% toeslag verschuldigd op het betreffend tarief voor maken en sluiten van het graf.
Voor het begraven op zaterdag is 100% toeslag verschuldigd op het betreffend tarief voor maken en sluiten van het graf.
Gebruik kapel of aula
Gebruik kapel of aula voor een dienst (max. 1 uur): € 201,-.
Bij tijdsoverschrijding € 100,50,- per half uur. Op zaterdagen geldt een toeslag van 100%.
Gebruik orgel in kapel € 60,- per gelegenheid.
Gebruik aula voor een condoleance: € 100,- per twee uur.
Op zaterdagen geldt een toeslag van 100%.
Bij gebruik van de aula op zaterdag dient deze uiterlijk om 14.00 uur vrij te worden opgeleverd.
Opgraving
Voor het opgraven van een stoffelijk overschot is een bedrag verschuldigd van € 914,-.
Voor elk ander stoffelijk overschot in hetzelfde graf € 346,-.
Voor de opgraving van de stoffelijke resten van een kind tot en met 12 jaar is een bedrag verschuldigd van € 457,-.
Voor de herbegraving van de stoffelijke resten geldt het vermelde tarief van “Graf maken en sluiten”.
Kosten grafteken en grafkelder
Voor het plaatsen van een grafteken en van een grafkelder zijn de volgende bedragen verschuldigd:
Grafteken € 109,-
Grafkelder max. 2 pers. € 567,-
Grafkelder max. 4 pers. € 1135,-
Voor de eventueel te benutten aanwezige funderingsstroken is een bedrag van € 85,- per graf verschuldigd.
De verschuldigde bedragen voor plaatsing grafteken en benutting funderingsstrook worden aan het uitvoerend natuursteenbedrijf in rekening gebracht.
Begraven of bijzetten van een asbus
Voor het begraven of bijzetten van een asbus (urn) anders dan op de columbaria of het bijzetten van een asbus (urn) op een graf is een bedrag verschuldigd van € 192,-.
Op zaterdag is 100% toeslag verschuldigd op het betreffend tarief.
Voor het opgraven van een asbus (urn) is een bedrag verschuldigd van € 192,-.
Reserveren van een specifieke locatie
Voor het uitkiezen van een specifieke locatie (vrije grafkeuze) zijn zogeheten “kosten van aanwijzing” verschuldigd. Voor het reserveren van een specifieke locatie (vrije grafkeuze) zijn bovendien “reserveringskosten” verschuldigd. Zie hiervoor ook het AANHANGSEL BIJ HET REGLEMENT met betrekking tot vrije keuze en reserveren van graven.
Kosten van aanwijzing € 123,-
Reserveringskosten € 62,-
Belangrijk
Aan de rechthebbende wordt een keuze gelaten of men een graf waarop een grafteken naar voorgeschreven model of een grafteken naar vrije keus (binnen gestelde richtlijnen) wenst.
Deze keuze dient duidelijk bekend te worden gemaakt voordat een graf kan worden toegewezen.