Tarieven

Voor begraafplaats Orthen gelden de volgende tarieven en bepalingen:

pdfTarieven begraven per 01-01-2018

pdfTarieven asbestemming per 01-01-2018

pdfBijzondere bepalingen per 01-01-2018

Tarieven begraven per 01-01-2018

I. BEGRAVING
BEGRAVING Nieuw graf, eerste begraving In geval van bijzetting
Soort Graf Graf maken en sluiten Grafhuur 20 jaar Ond.h.bijdr. 20 jaar Totaal Graf openen en sluiten
1. Familiegraf max. 2 pers. 464 938 590 1992 464
2. Familiegraf max. 4 pers. 464 1876 1180 3520 464
3. Grafkelder max. 2 pers. 757 1293 636 2686 464
4. Grafkelder max. 4 pers. 1514 2586 1272 5372 464
5. Dubbel graf 464 750 589 1803 464
6. Enkel graf 464 750 589 1803 n.v.t.
7. Kindergraf 231 213 390 834 n.v.t.
8. Alg. graf voor doodgeb. 79 31 22 132 n.v.t.
Bij een eerste begraving worden grafrechten verworven voor een termijn van 20 jaren. Zie: l. BEGRAVING

Bij iedere bijzetting in de 2e termijn van 10 jaren begint ook voor de eerdere begraving in dat graf een nieuwe grafrechttermijn van 10 jaren overeenkomstig het geldende tarief onder verrekening van de nog resterende tijd van de voorafgaande termijn van 20 jaren, eveneens overeenkomstig het geldende tarief. Zie: ll. SUPPLETIE BIJ BIJZETTING

Grafrechten kunnen worden verlengd voor een termijn van 5, 10 jaar of 20 jaren. Zie tarief 10 jaar: III. VERLENGING GRAFRECHT
II. SUPPLETIE BIJ BIJZETTING
SUPPLETIE BIJ BIJZETTING Grafrechten te betalen voor bijtrekken eerdere begraving in geval van bijzetting (suppletie)
Soort Graf Na 1 jr. 2 jr. 5 jr. 10 jr.
1. Familiegraf max. 2 pers. 71 142 356 710
2. Familiegraf max. 4 pers. 142 284 710 1420
3. Grafkelder max. 2 pers. 100 199 497 994
4. Grafkelder max. 4 pers. 199 397 994 1988
5. Dubbel graf 65 128 322 642
Bij een eerste begraving worden grafrechten verworven voor een termijn van 20 jaren. Zie: l. BEGRAVING

Bij iedere bijzetting in de 2e termijn van 10 jaren begint ook voor de eerdere begraving in dat graf een nieuwe grafrechttermijn van 10 jaren overeenkomstig het geldende tarief onder verrekening van de nog resterende tijd van de voorafgaande termijn van 20 jaren, eveneens overeenkomstig het geldende tarief. Zie: ll. SUPPLETIE BIJ BIJZETTING

Grafrechten kunnen worden verlengd voor een termijn van 5, 10 jaar of 20 jaren. Zie tarief 10 jaar: III. VERLENGING GRAFRECHT
III. VERLENGING GRAFRECHT
VERLENGING GRAFRECHT Grafrechten verlenging 10 jaar
Soort Graf Huur Ond. bijdr, Totaal
1. Familiegraf max. 2 pers. 481 337 818
2. Familiegraf max. 4 pers. 962 674 1636
3. Grafkelder max. 2 pers. 565 370 935
4. Grafkelder max. 4 pers. 1130 740 1870
5. Dubbel graf 373 324 697
6. Enkel graf 373 324 697
7. Kindergraf 115 201 316
Bij een eerste begraving worden grafrechten verworven voor een termijn van 20 jaren. Zie: l. BEGRAVING

Bij iedere bijzetting in de 2e termijn van 10 jaren begint ook voor de eerdere begraving in dat graf een nieuwe grafrechttermijn van 10 jaren overeenkomstig het geldende tarief onder verrekening van de nog resterende tijd van de voorafgaande termijn van 20 jaren, eveneens overeenkomstig het geldende tarief. Zie: ll. SUPPLETIE BIJ BIJZETTING

Grafrechten kunnen worden verlengd voor een termijn van 5, 10 jaar of 20 jaren. Zie tarief 10 jaar: III. VERLENGING GRAFRECHT

Tarieven asbestemming per 01-01-2018

I. ASBESTEMMING
ASBESTEMMING Kosten plaatsing per urn Huur Ond. h. bijdr. Totaal Huur Ond. h. bijdr. Totaal Huur Ond. h. bijdr. Totaal
5 jaar 10 jaar 20 jaar
Urnenwand 156 688 68 912 1376 136 1668 2752 272 3180
Urnenzuil 1 nis 156 344 34 534 688 68 912 1376 136 1668
Urnenzuil 2 nissen 156 688 68 912 1376 136 1668 2752 272 3180
Urnenveld standaard 156 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 311 242 709
Urnenveld extra 156 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 467 364 987
Strooiveld asverstrooiing in aanwezigheid nabestaanden 102
asverstrooiing zonder aanwezigheid nabestaanden 51

Bijzondere bepalingen per 01-01-2018

Werkzaamheden aan graftekens
Werkzaamheden aan graftekens en / of –beplantingen zijn niet in de aan vermelde tarieven begrepen. Opdrachten daartoe dienen door de rechthebbenden rechtstreeks aan derden te worden verstrekt.
Extra toeslagen begraven
Voor het begraven na 15.30 uur is 50% toeslag verschuldigd op het betreffend tarief voor maken en sluiten van het graf.
Voor het begraven op zaterdag is 100% toeslag verschuldigd op het betreffend tarief voor maken en sluiten van het graf.
Gebruik kapel of aula
Gebruik kapel of aula voor een dienst (max. 1 uur): € 164,-.
Bij tijdsoverschrijding € 82,- per half uur. Op zaterdagen geldt een toeslag van 100%.
Gebruik aula voor een condoleance: € 82,- per twee uur.
Op zaterdagen geldt een toeslag van 100%.
Bij gebruik van de aula op zaterdag dient deze uiterlijk om 14.00 uur vrij te worden opgeleverd.
Opgraving
Voor het opgraven van een stoffelijk overschot is een bedrag verschuldigd van € 748,-.
Voor elk ander stoffelijk overschot in hetzelfde graf € 284,-.
Voor de opgraving van de stoffelijke resten van een kind tot en met 12 jaar is een bedrag verschuldigd van € 374,-.
Voor de herbegraving van de stoffelijke resten geldt het aan ommezijde vermelde tarief van “Graf maken en sluiten”.
Kosten grafteken en grafkelder
Voor het plaatsen van een grafteken en van een grafkelder zijn de volgende bedragen verschuldigd:
Grafteken € 88,-
Grafkelder max. 2 pers. € 464,-
Grafkelder max. 4 pers. € 928,-
Voor de eventueel te benutten aanwezige funderingsstroken is een bedrag van € 70,- per graf verschuldigd.
De verschuldigde bedragen voor plaatsing grafteken en benutting funderingsstrook worden aan het uitvoerend natuursteenbedrijf in rekening gebracht.
Begraven of bijzetten van een asbus
Voor het begraven of bijzetten van een asbus (urn) anders dan op de columbaria of het bijzetten van een asbus (urn) op een graf is een bedrag verschuldigd van € 156,-.
Op zaterdag is 100% toeslag verschuldigd op het betreffend tarief.
Voor het opgraven van een asbus (urn) is een bedrag verschuldigd van € 156,-.
Reserveren van een specifieke locatie
Voor het uitkiezen van een specifieke locatie (vrije grafkeuze) zijn zogeheten “kosten van aanwijzing” verschuldigd. Voor het reserveren van een specifieke locatie (vrije grafkeuze) zijn bovendien “reserveringskosten” verschuldigd. Zie hiervoor ook het AANHANGSEL BIJ HET REGLEMENT met betrekking tot vrije keuze en reserveren van graven.
Kosten van aanwijzing € 100,-
Reserveringskosten € 50,-
Belangrijk
Aan de rechthebbende wordt een keuze gelaten of men een graf waarop een grafteken naar voorgeschreven model of een grafteken naar vrije keus (binnen gestelde richtlijnen) wenst.
Deze keuze dient duidelijk bekend te worden gemaakt voordat een graf kan worden toegewezen.