Organisatie en mensen

Organisatie
en mensen​

Organisatie en mensen

Sinds 1978 heeft de stichting Solamen de verantwoordelijkheid voor het beheer van de begraafplaats Orthen en Ketsheuvel. Begraafplaats Ketsheuvel, die rond 1853 is aangelegd voor het begraven van inwoners uit Orthen, ligt op korte afstand van begraafplaats Orthen.

Begraafplaats Ketsheuvel is een kleine begraafplaats, Waar het in 2022 weer mogelijk is gemaakt om (naast bijzettingen in bestaande graven) ook nieuwe graven te maken.

Een team bestaande uit vrijwilligers met verschillende achtergronden vormt het bestuur van Stichting Solamen. Vier ervaren professionals voeren het daadwerkelijke beheer uit.

Beheer:

NaamFunctie
Henk Kooremanbeheerder
Mario Hubersadministrateur
Rini de Jongbuitendienstmedewerker
Lanny Meibuitendienstmedewerker


Bestuur:

NaamFunctie
Michael Bolvoorzitter
Klaas Faberpenningmeester
Rianne Sondersecretaris
Charlotte Homberghjuridisch adviseur
Henk Koedijkprojectbegeleider
Han Thijssenpark en groenbeheer adviseur


Programma:

NaamFunctie
Ivonne van der Veldenprogrammamaker

Organisatie en mensen

Sinds 1978 heeft de stichting Solamen de verantwoordelijkheid voor het beheer van de begraafplaats Orthen en Ketsheuvel. Begraafplaats Ketsheuvel, die rond 1853 is aangelegd voor het begraven van inwoners uit Orthen, ligt op korte afstand van begraafplaats Orthen.

Begraafplaats Ketsheuvel is een kleine begraafplaats, Waar het in 2022 weer mogelijk is gemaakt om (naast bijzettingen in bestaande graven) ook nieuwe graven te maken.

Een team bestaande uit vrijwilligers met verschillende achtergronden vormt het bestuur van Stichting Solamen. Vier ervaren professionals voeren het daadwerkelijke beheer uit.

Beheer:

Naam Functie
Henk Kooreman beheerder
Mario Hubers administrateur
Rini de Jong buitendienst medewerker
Lanny Mei buitendienst medewerker

Bestuur:

Naam Functie
Michael Bol voorzitter
Klaas Faber penningmeester
Rianne Sonder secretaris
Charlotte Hombergh juridisch adviseur
Henk Koedijk project begeleider
Han Thijssen park en groenbeheer adviseur

Programma:

Naam Functie
Ivonne van der Velden programmamaker