Oudere nieuws berichten

Zomer 2021

De komende maanden worden restauratiewerkzaamheden uitgevoerd aan de kapel op begraafplaats Orthen. Dit gebeurt in overleg met de stichting Solamen. Het rijksmonument uit 1882 wordt gerestaureerd door aannemer Cuppens . Vanaf 31 mei start de aannemer met het opbouwen van de steiger. De werkzaamheden duren tot en met september 2021. Wat we precies gaan doen leest u hieronder.

Wat gaan we doen?

De werkzaamheden bestaan onder andere uit :
• Restauratie van voeg- en metselwerk
• Restauratie van het natuursteen
• Restauratie van het glas-in-lood
• Vervangen van dakleien
• Goten en afvoeren herstellen/vervangen
• Reparatie van het smeedwerk
• Herstel hout en schilderwerk

Bereikbaarheid en bouwplaats

Tijdens de werkzaamheden is de kapel niet beschikbaar voor diensten. Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag van 7.00 – 16.00 uur. Tijdens de bouwvak wordt er wel doorgewerkt, maar zijn er minder mensen aanwezig op de bouwplaats.. Aan de achterzijde van deze brief ziet u waar het bouwterrein wordt ingericht.

Het bouwverkeer van en naar de kapel is minimaal. Er hoeven geen grote hoeveelheden bouwmateriaal te worden vervoerd. Het verkeer rijdt zoveel mogelijk va de Schanswetering en Ketsheuvel naar de Fort Orthenlaan.


WereldLichtjesDag 2020

WereldLichtjesDag op zondag 13 december was dit jaar, vanwege corona, alleen via livestream te volgen. Helaas zijn sommige mensen toch naar de begraafplaats gekomen, wellicht uit gewoonte, maar mocht iets niet duidelijk zijn geweest in onze communicatie, dan bieden wij onze excuses hiervoor aan. In deze coronatijd kunnen wij geen risico nemen waardoor wij ervoor gekozen hebben om deze bijeenkomst enkel via livestream door te laten gaan.

De bijeenkomst en rondgang op de begraafplaats is terug te kijken via de site www.wereldlichtjesdag/begraafplaatsorthen.nl

Volgend jaar hopen wij u weer te kunnen verwelkomen op de begraafplaats.


Juli 2020
Het Theehuis op de begraafplaats is weer open.
U kunt weer terecht voor een kopje koffie, thee of een luisterend oor.

Openingstijden: woensdag t/m zondag van 10.30 t/m 16.00 uur.


November 2019

Zielen in Gedachten 2019

Zaterdag 2 november 2019
18.00 tot 20.00 uur
Begraafplaats Orthen

‘Zielen in Gedachten’: overleden geliefden gedenken in sfeervolle omgeving
Op zaterdag 2 november vindt voor de tiende keer op de begraafplaats Orthen, ‘Zielen in Gedachten’ plaats. Mensen krijgen hier de gelegenheid om hun overledenen in een sfeervolle omgeving te gedenken.

Programma
Alleen of met anderen kan men in gedachten stilstaan bij overledenen, ongeacht waar die begraven of gecremeerd zijn. Via een verlichte route komt men langs verschillende activiteiten en rituelen. Met o.a. live muziek, jonge danseressen van de opleiding Hedendaagse dans, sfeervolle verhalen, gedichten en speciale kinderactiviteiten. Daarnaast wordt om de avond geopend door het spelen van The Last Post.
Aan het einde van de route wacht een ‘ontmoetingstafel’ om ervaringen en koffie en brood te delen.

Behoefte aan gedenken
‘Zielen in Gedachten’ biedt nabestaanden een plek en gelegenheid om hun overledenen te gedenken. Jaarlijks maken vele honderden mensen hiervan gebruik. De avond is gratis toegankelijk.
Deze avond is een initiatief van Begraafplaats Orthen, coöperatie DELA, Dorien de Nijs uitvaartbegeleiding, Klopper &kramer uitvaartzorg en WoordenWel.

Begraafplaats Orthen, Fort Orthenlaan in ’s-Hertogenbosch, zaterdag 2 november tussen 18.00 - 20.00 uur. Voor actuele informatie en het programma: www.zieleningedachten.nl.

25 & 26 mei 2019

Het weekend van de begraafplaats

Op 25 en 26 mei is het Het weekend van de begraafplaats. Begraafplaats Orthen aan de Herven 1 in ’s-Hertogenbosch doet hier aan mee. In dit weekend wordt er extra aandacht voor begraafplaatsen in het algemeen maar voor begraafplaats Orthen in ’s-Hertogenbosch in het bijzonder, gevraagd. Op zaterdagmiddag 25 mei om 15.00 uur zal Hella van der Wijst, presentator van het programma ‘Ik mis je’ van de EO een rondwandeling geven op de begraafplaats. Het thema is verhalen rondom troost. Na afloop zal zij haar onlangs verschenen boek ‘Troost’ signeren in het theehuis Het Theelicht op de begraafplaats.

Op zondag 26 mei om 11.00 uur zal er een historische rondleiding worden verzorgd door de kring ‘Vrienden van Den Bosch’. Deze rondleiding zal starten bij de ingang van de kapel op de begraafplaats. En laat zien dat de begraafplaats meer is dan een plaats om je dierbare te gedenken.

Deze rondwandelingen zijn voor iedereen gratis toegankelijk en starten bij de kapel op de begraafplaats.


21 mei 2019

Populatie eekhoorns op de begraafplaats

Op 21 mei 2019 hebben twee studenten van de HAS Hogeschool in ’s-Hertogenbosch, Leonie Thijs en Sophia Blaauw, in het kader van hun opleiding Toegepaste Biologie twee camera’s opgehangen op de begraafplaats. Dit doen zij voor hun onderzoek naar de populatie eekhoorns op de begraafplaats. De camera’s zullen na een week worden verwijderd. De gegevens die zij hiermee verzamelen worden gebruik voor hun onderzoek. Halverwege 2019 zullen de resultaten bekend worden gemaakt.


WereldLichtjesDag 9 december 2018

Begraafplaats orthen en Coöperatie DELA organiseren WereldLichtjesDag

’s Hertogenbosch 28 november 2018 – Op zondag 9 december geven begraafplaats Orthen en coöperatie DELA voor de tweede keer samen aandacht aan WereldLichtjesDag. Op deze dag steken mensen over de hele wereld kaarsjes aan als nagedachtenis aan overleden kinderen.

In steeds meer landen wordt op de tweede zondag in december WereldLichtjesDag gehouden dat door steeds meer mensen bezocht wordt. Tot vorig jaar was er in de stad ’s Hertogenbosch geen plek waar ouders, broers, zusjes, opa’s, en oma’s zich konden verzamelen om met elkaar dit kaarsje voor hun overleden kind aan te steken. Met het aansteken van kaarsen willen deze mensen de wereld zo even wat lichter maken voor iedereen die een kind verloren heeft. Daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet.
Henk Kooreman, beheerder begraafplaats Orthen: ‘wij vinden het belangrijk om als begraafplaats aandacht te geven aan deze dag. Hoe lang het ook geleden is dat je kind is overleden, dat blijft altijd in je gedachten. WereldLichtjesDag groeit elk jaar en ook wij willen hier een bijdrage aan geven’.

Vorig jaar

Op 10 december werd vorig jaar voor de eerste keer aandacht besteed aan WereldLichtjesDag op begraafplaats Orthen. Een klein en intiem gezelschap liep, vergezeld van fakkeldragers en een troubadour, onder rijen van licht en langs brandende fakkels naar een plek waar een gedicht werd voorgedragen. Hierna vervolgde de stoet zijn weg over de donkere, en door de sneeuw toch lichte begraafplaats. 'All we are is dust in de wind' zong de troubadour terwijl schoenen sopten in de sneeuw en de storm door de bomen joeg. Om 19.00 uur werden er kaarsen aangestoken voor alle kinderen in de wereld die overleden zijn. Terug in de aula stampte iedereen de sneeuw uit de schoenen en was het tijd voor warme chocomel en het delen van verhalen met elkaar.

Programma

De avond start om 18.00 uur met een ontvangst in de aula met koffie, thee en warme chocomel voor de kinderen. Op deze plek krijg je een kaars aangeboden die je kunt versieren. Daarna gaat er een tocht over de begraafplaats waarbij wij bij kindergedeeltes stil zullen blijven staan en deze gedeeltes ook verlicht zullen zijn. Precies om 19.00 uur ontsteken we kaarsen bij het kindergedeelte (vak 6a) en lopen we terug naar de aula voor een gezamenlijke afsluiting rond 20.00 uur. Natuurlijk zijn kinderen van harte welkom.

Iedereen is welkom op zondag 9 december 2018 om 18.00 uur op begraafplaats Orthen (ingang aula).November 2018

Zielen in Gedachten 2018

Zaterdag 3 november 2018
18.00 tot 20.00 uur
Begraafplaats Orthen

Zielen in Gedachten is een jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst voor iedereen die hun overledenen in een sfeervolle, ingetogen omgeving wil gedenken. Alleen of met anderen in gedachten stilstaan bij overledenen ongeacht waar deze begraven of gecremeerd zijn. Een sfeervol uitgelichte route voert langs o.a. muziek, rituelen, beelden, verhalen en poëzie. Voor kinderen zijn er speciale activiteiten.

Wanneer en waar?

Begraafplaats Orthen stelt het terrein en faciliteiten beschikbaar voor deze jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst die voor iedereen gratis toegankelijk is. De eerstvolgende bijeenkomst is op zaterdag 3 november 2018 van 18.00 - 20.00 uur.

Wij presenteren een doorlopend programma, dat zich herhaalt. U bent tussen deze tijden van harte welkom op Begraafplaats Orthen aan de Fort Orthenlaan in 's-Hertogenbosch.

Zie ook www.zieleningedachten.nl en extra informatie

.

WereldLichtjesDag 10 december 2017

"Wij denken aan jou"

Elke 2e zondag in december wordt WereldLichtjesDag gehouden.

Op deze dag steken mensen over de hele wereld om 19.00 uur kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Het maakt daarbij niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind! Voor altijd in je hart en gedachten! De wereld wordt zo even letterlijk wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben en daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet.

Tot nu toe was er in de stad 's-Hertogenbosch geen locatie waar ouders, broers, zusjes, opa's, en oma's zich konden verzamelen om met elkaar dit kaarsje voor hun overleden kind aan te steken.

Begraafplaats Orthen en Coöperatie DELA geven samen aandacht aan WereldLichtjesDag die plaats zal vinden op zondag 10 december van 18.00 tot 20.00 uur.

De avond start met een ontvangst bij de aula met koffie/thee en warme chocomel voor de kinderen. Op deze plek krijg je een kaars aangeboden die je kunt versieren. Vervolgens loopt iedereen onder begeleiding van muziek naar een gezamenlijke plaats waar om 19.00 uur de kaarsjes worden aangestoken voor alle overleden kinderen. De avond wordt gezamenlijk afgesloten in de aula.

Iedereen is welkom op zondag 10 december 2017 om 18.00 uur op begraafplaats Orthen (ingang aula).


November 2017

Zielen in Gedachten 2017

Zaterdag 4 november 2017
18.00 tot 20.00 uur
Begraafplaats Orthen

Zielen in Gedachten is een jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst voor iedereen die hun overledenen in een sfeervolle, ingetogen omgeving wil gedenken. Alleen of met anderen in gedachten stilstaan bij overledenen ongeacht waar deze begraven of gecremeerd zijn. Een sfeervol uitgelichte route voert langs o.a. muziek, rituelen, beelden, verhalen en poëzie. Voor kinderen zijn er speciale activiteiten.

Wanneer en waar?

Begraafplaats Orthen stelt het terrein en faciliteiten beschikbaar voor deze jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst die voor iedereen gratis toegankelijk is. De eerstvolgende bijeenkomst is op zaterdag 4 november 2017 van 18.00 - 20.00 uur.

Wij presenteren een doorlopend programma, dat zich herhaalt. U bent tussen deze tijden van harte welkom op Begraafplaats Orthen aan de Fort Orthenlaan in 's-Hertogenbosch.

Zie ook www.zieleningedachten.nl


Oktober 2017

Publicatie DTV Den Bosch

Een crematorium op begraafplaats Orthen. Heel concreet zijn de plannen nog niet, maar het is in ieder geval een vurige wens van het bestuur van de begraafplaats. Reden is het teruglopend aantal begrafenissen.

Zie de film hier.


September 2017

Tuin & Landschap

In het blad Tuin & Landschap is een mooie publicatie over het ossuarium verschenen. Het september nummer is geheel gewijd aan het thema 'herdenken'. Prominent op de voorpagina het ossuarium van begraafplaats Orthen.

Op woensdag en donderdag 27 en 28 september wordt de beurs 'De dag van de openbare ruimte' gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht. Daar worden zowel het ossuarium als het strooiveld op panelen tentoongesteld.

Zie de bijlage hier.


Week van de Begraafplaats 2017

Begraven natúúrlijk.

Dit jaar staat de Week van de Begraafplaats in het teken van duurzaamheid. Met de slagzin Begraven natúúrlijk staat het duurzame karakter van begraafplaatsen en begraven centraal. De Week van de Begraafplaats wordt dit jaar van 27 mei tot en met 4 juni voor de vierde maal georganiseerd.

Op begraafplaats Orthen zullen evenals voorgaande jaren rondleidingen worden georganiseerd. Deze rondleidingen worden verzorgd door gidsen van Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch.

Rondleidingen op:aanvang:
Zondag 28 mei:10.00 uur
Woensdag 31 mei:19.00 uur
Zondag 4 juni:10.00 uur

Vertrek kantoor begraafplaats Orthen.


Theehuis "Het Theelicht", januari 2017

Op donderdag 26 januari 2017 is het theehuis "Het Theelicht" geopend door wethouder van Son. Het theehuis biedt gasten de gelegenheid om bij een kop koffie/thee of glas frisdrank even tot rust of bezinning tot komen.

Openingstijden:

Zomertijd 10.30 - 16.00 uur

Wintertijd 10.30 - 15.30 uur

Voor uitgebreidere informatie: www.theelichtorthen.nl.