Nieuws

Juli 2022
Openstellen begraafplaats Ketsheuvel te ’s-Hertogenbosch.

In Den Bosch ligt begraafplaats Ketsheuvel aan Ketsheuvel 26. Deze historische begraafplaats, in de wijk Orthen, is vanaf 1 juli 2022 weer opengesteld voor begrafenissen. Het bestuur van de stichting Solamen, beheerder van deze begraafplaats, biedt voor iedereen weer de gelegenheid om hun dierbare op deze unieke en intieme plek te begraven.
Op begraafplaats Ketsheuvel is het jarenlang niet mogelijk geweest om in een nieuw graf een dierbare te begraven. daar is nu verandering in gekomen. Het bestuur van de Stichting Solamen is blij op het feit dat dit nu weer mogelijk is.

Voor nadere informatie kunt u, tijdens kantooruren, terecht bij de administratie van de begraafplaats te bereiken op nummer 073-6410363 of op het adres Herven 1 te 5231 LA ’s-Hertogenbosch.


Augustus 2021
Biodiversiteit op de begraafplaats

Het bestuur van Stichting Solamen, beheerder van begraafplaats Orthen te ’s-Hertogenbosch, heeft besloten om per 2021 over te gaan naar een andere vorm van parkonderhoud. De aandacht wordt verlegd naar een biodiversiteitbeheersvorm. Biodiversiteit of biologische diversiteit is een graad van verscheidenheid aan levensvormen binnen een gegeven ecosysteem.

Dit houdt onder andere in dat de natuur, gecontroleerd en volgens een meerjarig onderhoudsplan, meer de ruimte krijgt. Het betekent bijvoorbeeld dat er niet het hele jaar op de gehele begraafplaats geschoffeld zal worden. Hierdoor hopen wij te bereiken dat er meer ‘groen’ op de begraafplaats zal ontstaan. Ook zal er in de loop van de tijd meer en gericht gesnoeid worden. Hierdoor krijgen andere heesters en bomen meer ruimte en licht. Dit komt hun conditie ten goede. Het zijn enkele voorbeelden die de aanblik van de begraafplaats gaan veranderen. Dit is een proces wat tijd nodig heeft voor het resultaat laat zien.

Zo heeft de begraafplaats al enkele jaren op verschillende plaatsen bijenkorven staan. Het resultaat hiervan is dat wij op deze wijze bijdragen aan de bestuiving van bloemen. En het levert voor de imkers honing op die van een goede kwaliteit is. Al met al heeft het tot doel om een mooi park te creëren voor mens, dier en plant.

Wij zullen u in de toekomst op de hoogte houden van de veranderingen.

Bestuur Stichting Solamen